Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådene er den mindste demokratiske enhed i folkekirken. Der findes 1780 menighedsråd i Danmark

Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati. Rådet vælges for fire år ad gangen og består i Gudme-Brudager af 7 valgte medlemmer samt sognets præst og en medarbejderrepræsentant. Af de 7 valgte medlemmer er 5 valgt i Gudme Sogn og 2 valgt i Brudager Sogn.

Rådet vælges af sognenes folkekirkemedlemmer hvert fjerde år. Alle folkekirkens medlemmer har således direkte indflydelse på menighedsrådet. Næste valg til menighedsrådet finder sted i november 2016.

Efter valget konstituerer menighedsrådet sig med formand, næstformand, kirkeværge, kontaktperson, kasserer m. fl.

Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådets opgave, at:

  • arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse
  • være forvaltningsmyndighed
  • være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken (bortset fra præsten, der er ansat af kirkeministeriet)
  • beskytte kulturværdier (kirker, præstegård, kirkegårde m m)
  • beskæftige sig med alle aspekter af kirkens aktiviteter
  • være menighedernes repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.

Menighedsrådsmedlemmer

Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen

Sognepræst
Sønderballevej 10
5892 Gudbjerg
Tlf.: 62 25 12 38 / 23 39 99 62
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lene Egsmose Larsen

Formand
Husmandsalleen 3
5884 Gudme
Tlf.: 62 25 13 86
Mobil: 40 16 63 22
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lisbeth Svensmark Hulgård

Næstformand og kontaktperson 
Galdbjergvej 5
5884 Gudme
Tlf.: 21 94 77 52
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lasse Lønberg Pedersen

Kirkeværge
Skelmosevej 16
5884 Gudme
Tlf. 51149252 el. 62252229
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Else Nørtoft

Humlebjergvej 25
5884 Gudme
Tlf.: 62 25 22 71
mobil: 21 76 99 67
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Anne Elisabeth Lütken

Strandstien 8
Lundeborg
5874 Hesselager
Tlf. 26870701
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Henrik Arnhild Larsen (Suppleant)

Søndergade 30
5884 Gudme

Tove Madsen

Kasserer og sekretær
Landmålervej 28
Brudager
5882 Vejstrup
Tlf. 61748480
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Regninger sendes til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nina Kaae

Medarbejderrepræsentant
Østervænget 10
5883 Oure
Tlf. 61362033 (træffetid: mandag-torsdag kl. 8-16.)
Tlf. privat: 24264059


Else Arndal

Regnskabsfører (ikke medlem af menighedsrådet)
Christianshøj 8
5700 Svendborg
mobil: 24 67 16 50
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
 

Udvalg

Kirke- og kirkegårdsudvalg:

Lisbeth Svensmark Hulgård

Anne Lütken

Tove Madsen

Else Nørtoft

Kirkebladsudvalg:

Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen

Else Nørtoft

Lisbeth Svensmark

Gunnar Henriksen (Gudbjerg)

Arne Ploug (Gudbjerg)

Arrangementsudvalg:

Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen

Anne Lütken

Tove Madsen

Margrethe Hune (organist – ikke medlem af MR)

Lene Egsmose

PR: 

Else Nørtoft

Præstegårdsudvalg: 

Lene Egsmose

Lisbeth Svensmark

Henrik Arnhild (ikke medlem af MR)

Valgbestyrelse

(vedr. menighedsrådsvalg): Lene Egsmose Larsen

Christian R. Hartmeyer-Dinesen

Anne Lütken