Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen

Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen

Sognepræst
Sønderballevej 10
5892 Gudbjerg
Tlf.: 62 25 12 38 / 23 39 99 62
e-mail.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Træffes efter aftale. Mandag fridag


Charlotte Greve

Charlotte Greve

Graver ved Brudager Kirke

Ultoftevej 13
5892 Gudbjerg
Tlf.: 21 92 32 48 (privat)
Mobil: 24 47 20 88 (Træffes tirsdag – torsdag 09.00 -12.00)
e-mail.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Nina Kaae

Nina Kaae

Graver ved Gudme Kirke
Østervænget 10
5883 Oure
Tlf.: 24 26 40 59 (privat)
Mobil: 61 36 20 33 (Træffes mandag – torsdag kl.: 09.00 -14.00)
e-mail.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Margrethe Hune

Margrethe Hune

Organist
Arrangementsudvalg
Kirkegade 11
5884 Gudme
Tlf.: 62 25 19 95 / 52 24 25 49
e-mail.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Pernille Dam

Pernille Dam

Kirkesanger
Teglværksvej 20
5892 Gudbjerg
Tlf.: 23 80 95 36
e-mail.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Pernille Dam

Lizette Solvig

Kirkesanger
Skovhaven 12
5700 Svendborg
Mobil: 28891527
e-mail.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ellen Sørensen

Ellen Sørensen

Præstesekretær
kontor i ”Det lille Hospital” i Hesselager
Vandværksvej 3
5874 Hesselager
Kontortid: Onsdag, torsdag og fredag kl. 8.00-12.00
Tlf.: 23 42 81 57
e-mail.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

Helle Hansen

Gravermedhjælper
Landevejen 203
5874 Hesselager
Tlf. 62 25 22 62 / 40 17 36 96
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.