Kirkelige handlinger og civilregistreringer

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes til præst/præstesekretær. Anmeldelsen foretages af jordemoderen, hvis der har været en jordemoder til stede ved fødslen, og ellers af en af forældrene.

Faderskab

Ønsker man at vedkende sig et faderskab og samtidig have fælles forældremyndighed over barnet, skal man senest 14 dage efter barnets fødsel afgive en omsorgs- og ansvarserklæring. Erklæringen findes på www.borger.dk og sendes elektronisk til præst/præstesekretær, som behandler sagen.

Øvrige faderskabssager behandles af Statsforvaltningen.

Navngivning og dåb

Alle børn skal have et navn, inden de er 6 måneder. Ønskes barnet navngivet, så gå ind på www.borger.dk og udfyld en formular, som sendes elektronisk til præst/præstesekretær, hvorefter du vil modtage en fødsels- og navneattest.

Ønsker du, at barnet døbes, så henvend dig til præsten ved den kirke, hvor barnet skal døbes og aftal nærmere.

Ved dåben får barnet en ny identitet. Det bliver Guds barn, som kan glæde sig over at blive båret af en ufattelig stor og rummelig kærlighed. Det er set og vil blive hørt, når det beder, samt husket af Gud. Ved dåben får barnet også et navn (hvis det ikke er blevet navngivet inden dåben), fordi navnet og identiteten hører tæt sammen.

Forældrene har et ansvar for at fortælle barnet om, hvad der ligger i dåben. Skulle forældrene dø, før barnet er blevet voksent, er det faddernes pligt at overtage forældrenes opgave. Ved en dåb skal der være minimum 2 faddere, der også er dåbsvidner.

Konfirmation

Indbydelse til konfrimationsundervisnign 2018

Indbydelse til minikonfirmand 2018

Om konfirmation

Der er tradition for, at konfirmationen i Gudme og Brudager sogne ligger st. bededag.

Ved konfirmationen bekræftes det over for hver enkelt med navns nævnelse, at den pågældende er Guds barn, og at Gud er dets fader. Den pagt, som blev oprettet ved dåben, står fast, fordi Gud ikke vil slippe sine kære børn. Det betyder, at man må leve i den overbevisning, at Gud vil være med i vores liv – hvordan voksenlivet så end måtte blive!

Konfirmationen er en del af en almindelig gudstjeneste.
Konfirmationen blev indført i Danmark i 1736.

Ønsker du at blive konfirmeret eller få et barn konfirmeret, kan du tilmelde dig/tilmelde dit barn

Tilmelding til konfirmation

Der er flere måder, hvorpå du kan tilmelde dig til konfirmationsundervisningen:

  1. Hent blanketen (pdf), udfyld den på computeren og send filen med email til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. Hent blanketen, udskriv, udfyld og aflever den på præstegården; Sønderballevej 10, 5892 Gudbjerg.
  3. Hent blanketen på præstegården, udfyld den og aflevér tilbage.
OBS! Hvis du bruger Google Chrome skal du først downloade den og derefter åbne den på computeren med et andet program før du udfylder den. De udfyldte data vil ellers ikke gemmes. 

Bryllup

Ønsker du/I at blive gift i en kirke, skal du/I henvende jer til præsten, som I aftaler nærmere med.

En kirkelig vielse forudsætter, at mindst én af parterne er medlem af folkekirken.

Under vielsen skal der være 2 vidner, som skrives ind i kirkebogen med navn og adresse.

Ved en kirkelig vielse får man Guds velsignelse af ægteskabet. Gud lægger så at sige sit ja oven i de ja’er, som kommer fra brudeparret.

Bisættelse og begravelse

Dødsfald skal anmeldes på www.borger.dk. Det skal også registreres, om den afdøde ønskede begravelse eller bisættelse (kremering), og om der skal være gejstlig medvirken.

Ønsker man, at præsten medvirker, henvender man sig til hende for at tale nærmere om højtideligheden.

Navneændring

Ønsker du at få ændret dit eget navn og/eller børnenes, skal du gå ind på www. borger.dk og udfylde en formular samt betale et gebyr, så vil præsten/præstesekretæren behandle sagen.

Medlemskab

Medlemskab af folkekirken kræver, at man er døbt med den kristne dåb. De fleste danskere bliver medlem af folkekirken ved barnedåben, men det er også muligt at blive døbt senere i livet. Du skal blot kontakte din præst og aftale nærmere.

Vil du melde dig ud af folkekirken, skal du henvende dig til din sognepræst eller præstesekretæren med en anmodning om, at du ønsker at udtræde af folkekirken. Anmodningen skal være forsynet med personnummer, navn og adresse samt underskrift.

Hvis du har meldt dig ud af folkekirken og gerne vil meldes ind igen, skal du kontakte din sognepræst.

Pyntning af kirkerne

Ved bryllup, begravelse og lignende er pårørende velkommen til, efter aftale med graveren, at pynte kirken.

Præstesekretær

Præstesekretær Ellen Sørensen har kontor i ”Det lille Hospital” i Hesselager, Vandværksvej 3, 5874 Hesselager. Kontortid: Onsdag kl. 08-00 – 12.00 og fredag kl. 12.00 – 16.00. Telefon: 23 42 81 57; Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Det er også muligt at indlevere papirer vedrørende fødselsregistrering, navneændringer m.v. til sognepræsten, Kirkegade 19 i Gudme, ligesom det vil være muligt at få udstedt attester herfra.