Kirkegårdene ved Gudme og Brudager Kirke

Erhvervelse, pasning m.v.

På Gudme og Brudager Kirkegård er der gravsteder til kistebegravelser, mindre urnegravsteder, plæne med plade til urnebegravelser og endeligt en fællesplæne til anonym urnebegravelser.

Ønsker man at oprette et gravsted, sker det ved henvendelse til graveren eller kirkeværgen. Erhvervelse af gravsted er gratis for medlemmer af folkekirken.

Fredningsperioden er 20 år for kistegravsteder; for urnegravsteder er fredningstiden 10 år. Når fredningstiden udløber, vil kirkeværgen give besked derom. Ytrer man ønske om at bevare gravstedet, er der (i almindelighed) mulighed for det.

Ønsker man at nedlægge et gravsted, skal man altid henvende sig til kirkeværgen.

Man kan enten selv passe det erhvervede gravsted eller betale for vedligehold, plantning af forårs/sommerblomster og grandækning for ét år ad gangen eller for hele fredningsperioden. Ønsker herom fremsættes over for til graveren.

Når det gælder urnegravsteder i plæne, betaler man et engangsbeløb for pasning i hele fredningsperioden.

Med hensyn til priser, vedligehold og fredningstid, henvises der til Svendborg Provstis kirkegårdstakster 2018

Vedtægter for Kirkegårdene ved Gudme og Brudager kirker kan findes her

Kirkeværge Lasse Lønberg Pedersen. Træffes på tlf. 51149252 el. 62252229.

Gudme:

Graver Nina Kaae, tlf. 61 36 20 33
mandag-torsdag mellem kl. 08.00 – 16.00,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Brudager:

Graver Charlotte Greve, tlf. 24 47 20 88
tirsdag – fredag kl. 09.00 – 14.00,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.