Børn og unge

Børn og unge

Der er særlige arrangementer for børn og unge i Gudme Kirke og i Sognehuset.

Ungdomsgudstjenester

I forbindelse med konfirmationsforberedelse er der flere arrangementer, som bliver afviklet i samarbejde med nabosognene.  Det kan være f.eks. være Temadag med gospelsang – Tur til Odense – Slut-sult: karavanebesøg fra Folkekirkens Nødhjælp.

De små synger

Dagplejemødre kommer i kirken en gang om måneden, hvor de synger og leger sammen med Maj-Britt Nikolajsen og præsten. Efterfølgende er der samvær i Sognehuset, hvor der er kaffe til de voksne, mens børnene leger.

Minikonfirmandundervisning

Der tilbydes minikonfirmandundervisning Gudme-Brudager pastorat. Det foregår i Sognehuset, hvor børnene i 3. og 4 klasse hører bibelhistorier, synger og gennem leg opbygger et forhold til den kristne tradition.

Børnekoret Kids of Joy

Børnekirkekoret består af omkring 25 børn fra 2.-5. klasse.  Børnene mødes en gang om ugen, mandag kl. 15.20, hvor de sammen med korleder Maj-Britt Nikolajsen synger i Sognehuset.  Koret optræder i kirken ved familiegudstjenester og andre oplagte lejligheder.  Interesserede kan henvende sig til Maj-Britt på tlf. 22 74 72 93

Familiegudstjeneste

To – tre gange i løbet af året holdes der gudstjeneste især for børn og deres familie.

Fastelavn

Børnegudstjeneste med medvirken af Kids of Joy.  Efterfølgende arrangerer Borgerforeningen tøndeslagning og leg i det gamle kommunekontor.

Julegudstjeneste

Alle Gudme skoles elever kommer til julegudstjeneste, som er en del af den faste juleafslutning på skole.

Besøg i kirken

Børnehave- og dagplejebørn, pædagoger og dagplejere samt skoleklasser har mulighed for, i samarbejde med præsten, at besøge Gudme Kirke. Præsten fortæller gerne om kirkerummets historie, indretning og brug.  Kontakt sognepræsten nogle dage i forvejen og aftale nærmere.