Luther-messer

Der afholdes 4 Luther-gudstjenester (messer), som i moderniseret udgave lægger sig op ad den messe, som Luther holdt.

Luther-messer

Musik betød meget for Luther, og han omformede sin tids messe til en salmemesse. Vi lægger også vægt på salmerne i de 4 gudstjenester, som vil finde sted rundt omkring i provstiet, sådan at afstanden til den kirke, hvor Luther-messen finder sted, bliver overkommelig. Som fællessalmer vil vi synge to kendte Luthersalmer i en nyskrevet, moderniseret udgave samt to helt nye salmer.

Til alle disse salmer har organist Povl Chr. Balslev komponeret nye melodier. Salmen ”Vor Gud han er så fast en borg” står imidlertid fast i sin nuværende tekstudgave, men Povl Chr. Balslev komponerer ny melodi.

For at understrege musikkens betydning indbydes alle til at deltage i et lejlighedskor. Koret øver 1. 8. og 15. juni samt 5. og 26. oktober i Vor Frue Kirke mellem kl. 16.30 og 18.00 under ledelse af organist Ida Hovalt. Det kræver ikke specielle forudsætninger, såsom nodekendskab og korerfaring, at deltage i koret.

Deltagelse i lejlighedskoret: Tilmelding til provstisekretær Hanne Eckmann, tlf. 62 22 50 37 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. med angivelse af navn, tlf. og meget gerne mailadresse.

Messerne finder sted:

  • 18. juni i Bjerreby Kirke kl. 14.00.
  • 25. juni i Gudme Kirke kl. 14.00.
  • 8. oktober i Vester Skerninge Kirke kl. 14.00.
  • 29. oktober i Vor Frue Kirke kl. 16.00.