"Den inderste fare"

Foredrag med Birgithe Kosovic tirsdag den 2. april kl. 19.00, Gudme Sognehus.

Vi har været nødt til at flytte foredraget med Birgithe Kosovic. Hun kommer således til Gudme Sognehus tirsdag d. 2. april kl. 19.00 i stedet for. Der er gratis adgang til foredra­get, der tager udgangspunkt i Kosovics roman ”Den inderste fare” om Erik Scavenius.

Erik Scavenius, der var leder af regeringen un­der besættelsen, er i manges øjne danmarks­historiens største landsforræder.

Men i Kosovics foredrag møder vi ham som menneske og som ægtemand i en udmarven­de ægteskabskamp, da hans ja til at lede sam­arbejdet med tyskerne vækker gamle konflik­ter med hans kone til live. Krigens spørgsmål bliver således også hans egne:

Hvor meget af sin frihed skal man opgive for fre­den? Og hvor meget af sin fred skal man ofre for fri­heden? Hvad er integritet, og hvad er underkastelse?

Konflikten bliver sat på spidsen, da han forelsker sig i en 27 år yngre korset­syerske.

Men hvem er denne kvinde, som tilsynela­dende ikke har nogen skrupler ved at nærme sig ham, den forhadte? "Den inderste fare" er en roman om at kæmpe for sin menneskelig­hed. Det handler om et Danmark, der bevæ­ger sig fra enevælde til demokrati. Om dan­nelse og om det fællesskab, der skal samle os. Og hvem vi er. Scavenius svarer. Som politi­ker i krig. Som ægtemand i utroskab og dyb forelskelse. Og som det menneske, vi alle er, og som kæmper med at få tilværelsens store regnskab til at gå op.

Foredraget henvender sig både til litterært og historisk interesserede.

Birgithe Kosovic (f. 1972) fik sit gennembrud med romanen ’Det dobbelte land’, som vandt Weekendavisens Litteraturpris 2010, DR's Ro­manpris 2011 og Danske Banks Litteraturpris 2011. Hun modtog i 2012 Statens Kunstfonds tre-årige arbejdslegat.