Den Gode Alderdom

I det kommende forår har vi i Gudme pastoratet valgt at fokusere på den gode alderdom. For mange er det skræmmende, at tiden går, vi bliver ældre, vi overkommer ikke så meget, vi bliver bevidste om, at vi ikke er udødelige, og at vi kan rammes af sygdom.

Den Gode Alderdom

Vælger vi at fokusere på det positive, giver al derdommen mere tid til refleksion, mildhed og rummelighed udvikles, og man får mulighed for at acceptere det, man alligevel ikke kan ændre.

I dagens Danmark får vi masser af tilbud, og der er langt mere fokus på det gode liv i en sen alder end tidligere – det være sig både fysiske og intellektuelle tilbud. Det er vigtigt for det enkelte menneske at gøre op med sig selv, hvordan man vil udnytte tiden bedst. Det er et spørgsmål, som er kommet igen i vor tids terapikultur. Vi synes, kristendommen skal begynde at finde nogle svar.

Der ligger en dybde i kristendommen, som vi ikke finder i vor wellnesskultur, nemlig det, at også det hårde og vanskelige hører med til det gode liv. Det hårde er ikke det samme som det onde. Det onde skal forsages, men det hårde skal man stå ved.

Vi har i pastoratet valgt følgende muligheder som alternativ:

  1. Birgitte  Vølund  (formand for Alzheimer Danmark) kommer og fortæller om Alzhei mers og demens, og hvordan man kan lære at håndtere sygdommen både for den syg domsramte og de pårørende. Det foregår den 30. januar kl. 19.30 i Gudme Sognehus.
  2. Den 27. februar spiller Duo Askov/Andersen i Gudbjerg Kirke kl. 19.30.
  3. Birgithe Kosovic holder foredrag d. 20. marts i Gudme Sognehus kl. 19.30 om Erik Scavenius, udenrigsminister under første og anden verdenskrig.

Endvidere har vi planer om en cafe i Gudme Sognehus, som vi håber kommer i gang til januar, hvor alle kan mødes og reflektere over til værelsen og opleve samvær og nærhed.

Vi håber, at mange vil bakke op om vores arrangementer.

Gunnar Henriksen og Anne Lütken